En marxistisk tolkning av Estland efter kommunismen

Risto Alapuro

Sammanfattning


I sin utförliga recension av Peter Bötkers avhandling Leviatan i arkipelagen. Staten, förvaltningen och samhället. Fallet Estland (Stockholms universitet 2007) får Risto Alapuro tillfälle att diskutera Estlands postsovjetiska samtidshistoria. Där samhällsvetenskapliga analyser av de postkommunistiska samhällena vanligtvis delar en ”konstruktiv” utgångspunkt med fokus på övergången till marknadsekonomi och demokrati, avviker Bötkers kritiska marxistiska perspektiv. I fokus för Leviatan i arkipelagen står istället analysen av de politiska och ekonomiska maktstriderna mellan fraktioner inom den dominerande klassen efter självständigheten. Denna kamp om resurser utspelar sig i ett samhälle som avhandlingen beskriver som en ”fragmenterad arkipelag”, ett postmodernt socialt landskap med svag regeringsmakt, svag statsförvaltning och svagt civilt samhälle. I sin kritiska genomgång välkomnar Alapuro den provokativa ansatsen samtidigt som han lyfter fram relevant forskning som Bötker underlåter att diskutera och kritiserar den ofta osystematiska och oreflekterade användningen av empirin.

Publiceringshistorik: Originalpublicering. En till engelska översatt version av den här artikeln har tidigare publicerats som ”A Marxist interpretation of post-Communist Estonia”, i Baltic Worlds, volym 1, nr 1 2008.

(Publicerad 2 december 2013)

Förslag på källangivelse: Alapuro, Risto (2013) ”En marxistisk tolkning av Estland efter kommunismen”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 1, s. 87–96. DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.1.4


Nyckelord


Estland; postkommunism; postmodernitet; marxism; klassteori; statsförvaltning; massorganisationer

Fulltext: PDF HTMLArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in