Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en vetenskaplig sakkunniggranskad tidskrift för samhällsvetenskap och historia som riktar sig till såväl forskare, lärare och studenter som myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet. Alla artiklar i tidskriften publiceras fritt tillgängliga (så kallad open access) på den här hemsidan, helt gratis att läsa och sprida över internet och som utskrift. Avslutade nummer släpps dessutom till försäljning som tryckt bok och e-bok (i epub-format).

Tidskriften Arkiv ges ut av Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning genom Arkiv förlag & tidskrift. Tidskriften ges ut med stöd av Vetenskapsrådet.

För att prenumerera på information om tidskriften och förlaget, gå in här.Nr 5 (2016): Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism

Redaktion: Mats Deland, Paul Fuehrer, Fredrik Hertzberg och Thomas Hvitfeldt

Det här specialnumret utgör den tredje volymen i en serie, Det vita fältet, som samlar svensk och internationell forskning om högerextremism. Numret finns även tillgängligt som tryckt bokutgåva (ISBN: 9789179242770) och e-boksutgåva (kommande, ISBN: 9789179242763) från Arkiv förlag. Grafisk utformning och sidnumrering är identisk i pdf och tryck. Numret är utgivet med stöd av Forum för Tysklandsstudier vid Uppsala universitet och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.5

Tidigare volymer i samma serie:
Det vita fältet. Samtida forskning om högerextremism, Mats Deland m.fl. (red.), i skriftserien Opuscula historica Upsaliensia 2010 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-139645)
Det vita fältet II. Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 2 2013 (DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.2)

Innehållsförteckning

Titelsidor PDF
  1–5
Förord PDF
Mats Deland, Paul Fuehrer, Fredrik Hertzberg, Thomas Hvitfeldt 7–13
Begreppet extremism – en kritisk introduktion PDF
Adrienne Sörbom, Magnus Wennerhag 15–37
Hundra år av radikal nationalism PDF
Markus Lundström, Tomas Lundström 39–66
Tre decennier av populistiska radikalhögerpartier i Västeuropa PDF
Cas Mudde 67–91
Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i forskning om Sverigedemokraterna PDF
Benjamin R. Teitelbaum 93–110
Högerextrem terrorism och ultramilitans som gruppfenomen? Gruppens inverkan i högerextrema radikaliseringsprocesser PDF
Daniel Köhler 111–139
Högerextrem vardagsterrorism i Tyskland. Exemplet Ballstädt PDF
Tine Hutzel, Daniel Köhler 141–155
Medverkande författare PDF
  157–159


Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

 

Logga in