Om Sverige, svenskhet och de Andra i samhällsorientering för nyanlända

Kim Silow Kallenberg, Erika Sigvardsdotter

Sammanfattning


Samhällsorienteringskurser erbjuds nyanlända flyktingar för att ge dem grundläggande kunskap om Sverige och det svenska samhället. Syftet med Kim Silow Kallenberg och Erika Sigvardsdotters artikel är att analysera de bilder av Sverige, svenskhet och de Andra som framträder i kursernas undervisningsmaterial. Utifrån en narrativ ansats undersöks både berättelser och tystnader i materialet, där det som inte är uttalat förstås som en aspekt av berättelsen om Sverige och svenskheten. Materialet är både informativt och normerande, det beskriver både vad som är vanligt och vad som är önskvärt. Skrivningar om omständigheter där utrikesfödda kan bli förfördelade saknas i hög grad, samtidigt som sammanhang där utrikesfödda skulle kunna diskriminera eller skada någon annan beskrivs utförligt. Materialet kan därför tolkas som att det i första hand utgår från majoritetsbefolkningens perspektiv och behov, trots att det riktar sig till nyanlända.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 9 december 2019)

Förslag på källangivelse: Silow Kallenberg, Kim & Erika Sigvardsdotter (2019) ”Om Sverige, svenskhet och de Andra i samhällsorientering för nyanlända”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 11, s. 71–96. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.11.3


Nyckelord


narrativ; logiker; etableringsinsatser för flyktingar; integration; nyliberalism; normer

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in