Kapitel XIII. Övergripande resultat och sammanfattning av intervjuernas resultat

Else Frenkel-Brunswik

Sammanfattning


I kapitel XIII i The Authoritarian Personality utvärderar Else Frenkel-Brunswik de intervjuer som genomförts av projektets forskarassistenter. Medan Adornos typologisering i kapitel XIX, som också ingår i det här tidskriftsnumret, omfattar en uppsättning psykiska syndrom (eller karaktärer) strävar Frenkel-Brunswik här snarare efter att förstå de övergripande skillnaderna mellan de mest och de minst fördomsfulla: hur de orienterar sig i både intima relationer och generellt i samhället och i deras förmåga att uthärda och hantera mångtydiga situationer. I freudiansk tradition diskuterar hon utförligt hur relationer till föräldrarna i den tidiga barndomen påverkar senare förhållningssätt, liksom förmågan till kreativt och självständigt tänkande. I detta använder hon också resultat från sin egen forskning om hur barns attityder formas i tidig ålder. Texten visar också Frenkel-Brunswiks metodologiska noggrannhet, som härrör från hennes skolning i närheten av Wienkretsens logiska positivister.

Publiceringshistorik: Översättning av tredje avsnittet (C) i kapitel XIII, ”Comprehensive scores and summary of interview results”, i Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson & R. Nevitt Sanford, The Authoritarian Personality (Harper & Brothers 1950). Publicerad med tillstånd från rättighetsinnehavaren American Jewish Committee, https://www.ajc.org/.

(Publicerad 23 november 2023)

Förslag på källangivelse: Frenkel-Brunswik, Else (2023) ”Kapitel XIII. Övergripande resultat och sammanfattning av intervjuernas resultat”, i Den auktoritära personligheten. Det vita fältet IV, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 16, s. 117–136. https://doi.org/10.13068/2000-6217.16.4


Nyckelord


tolerans för mångtydighet; psykoanalys; logisk positivism; fördomar; barnuppfostran; attitydundersökning; auktoritära attityder; fascism

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in