En kartläggning av det högerextrema nätverket på internet – strukturella mönster 2006–2011

Ralf Wiederer

Sammanfattning


Ralf Wiederers artikel analyserar utvecklingen hos den extrema högerns nätverk på internet genom att undersöka relationerna mellan olika gruppers och aktivisters webbsidor i form av hyperlänkar. Wiederer tar hjälp av social nätverksanalys för att studera strukturen hos dessa sammanslutningar på både nationell och internationell nivå. Hans data har genererats automatiskt med hjälp av robotar och sökmotorer, vilka tillåter framtagandet av stora mängder information utan validitetsförlust. Artikeln ger en kort teoretisk och metodologisk introduktion och summerar resultaten från en pilotstudie publicerad 2007. I en longitudinell fortsättning jämförs sedan dessa resultat med hur nätverksstrukturen såg ut 2011. Den longitudinella analysen indikerar att de högerextrema nätverken generellt är tätt sammanknutna och visar på en ökande sammanlänkning både inom och mellan nationella och ideologiska kluster.

Publiceringshistorik: Översättning av artikeln ”Mapping the Right-Wing Extremist Movement on the Internet – Structural Patterns 2006–2011” från den kommande antologin In the Tracks of Breivik. Far-Right Networks in Northern and Eastern Europe, Michael Minkenberg, Mats Deland & David Payne (red.), LIT Verlag.

(Publicerad 16 september 2013)

Förslag på källangivelse: Wiederer, Ralf (2013) ”En kartläggning av det högerextrema nätverket på internet – strukturella mönster 2006–2011”, i Det vita fältet II. Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 2, s. 101–137. DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.2.4


Nyckelord


högerextremism; nynazism; social nätverksanalys; sociala rörelser; internet; terrorism

Fulltext: PDF HTMLArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in