Klass i det tjugoförsta århundradet

Göran Therborn

Sammanfattning


Om 1900-talet i samhällshistorisk mening var arbetarklassens århundrade verkar allt fler mena att 2000-talet kommer att bli den globala medelklassens tidsålder. För liberaler framstår framväxten av nya medelklasser i utvecklingsländerna som en garant för ekonomisk tillväxt och en demokratisk utveckling. Men är det så enkelt? Vad utmärker egentligen denna ”nya medelklass”, hur ser den ut och vad strävar den efter? Och hur ska vi förstå medelklassens position i förhållande till de heterogena, ofantliga folkliga klasser som utgör världens underklass, eller till den politiskt marginaliserade men numerärt fortfarande betydande, och växande, arbetarklassen, som nu i allt högre grad återfinns i samma utvecklingsländer där den nya medelklassen bryter fram? Detta är utgångspunkten för Göran Therborns artikel, en välbehövlig översikt över vårt unga sekels nya klasslandskap. I en uppföljande artikel, ”Nya massor? Motståndets sociala grundvalar” (även den publicerad i detta nummer av Arkiv), analyserar Therborn de sociala krafter som skulle kunna utmana dagens globala kapitalism.

Publiceringshistorik: Översättning av en, av författaren, något reviderad och utvidgad version av artikeln ”Class in the 21st Century” i New Left Review, nr 78 (2012).

(Publicerad 22 december 2014)

Förslag på källangivelse: Therborn, Göran (2014) ”Klass i det tjugoförsta århundradet”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 3, s. 67–97. DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.3.3


Nyckelord


klass; medelklass; arbetarklass; folkliga klasser; underklass; arbetarrörelse; sociala rörelser; konsumism; avindustrialisering; global kapitalism

Fulltext: PDF HTMLArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in