Alla för alla. Jämlikhet, korruption och socialt förtroende

Bo Rothstein, Eric M. Uslaner

Sammanfattning


Att socialt förtroende spelar en viktig roll har kommit att bli allmänt accepterat inom samhällsvetenskapen. I denna inflytelserika artikel undersöker Bo Rothstein och Eric M. Uslaner en förbisedd nyckelfaktor när det gäller att skapa generaliserat förtroende, nämligen jämlikhet. Att jämlikhet ignoreras i litteraturen om socialt kapital är egendomligt eftersom de länder som ligger bäst till när det gäller socialt förtroende också ligger bäst till när det gäller ekonomisk jämlikhet: de nordiska länderna, Nederländerna och Kanada. Samma länder har även ansträngt sig för att skapa jämlikhet i möjligheter, inte minst på områden som utbildning, arbetsmarknad och (på senare år) förhållandet mellan könen. De politiska konsekvenserna av författarnas forskning är att de låga nivåer av förtroende och socialt kapital som plågar många länder beror på att staten inte gör tillräckligt för att minska ojämlikheten. Samtidigt kan samhällen med lågt förtroende vara fångade i en så kallad social fälla där förtroendenivån är för låg för att kunna ligga till grund för den generella välfärdspolitik som skulle minska ojämlikheten.

Publiceringshistorik: Översättning av en av författarna bearbetad och reviderad version av artikeln "All for All. Equality, Corruption, and Social Trust", som ursprungligen publicerades i World Politics, volym 58, nr 1 2005 (http://dx.doi.org/10.1353/wp.2006.0022).

(Publicerad 2 december 2015)

Förslag på källangivelse: Rothstein, Bo & Eric M. Uslaner (2015) "Alla för alla. Jämlikhet, korruption och socialt förtroende", i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 4, s. 151–185. DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.4.5


Nyckelord


socialt förtroende; socialt kapital; jämlikhet; korruption; social fälla

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in