Att lära av det lokala och experimentera. Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete

Vanja Lozic

Sammanfattning


Samtida samhällsutmaningar beskrivs alltmer som komplexa och oförutsägbara samtidigt som risker för människors och samhällets trygghet och säkerhet anses ha ökat under det senaste decenniet. Problembilderna har lett till ett skifte i synen på brottsprevention där resiliens som begrepp och styrsystem fått stort genomslag inom brottsförebyggande arbete. Mot bakgrund av resilienstänkandets ökade inflytande analyserar Vanja Lozic hur representanter för blåljusmyndigheter, kommun och frivilligorganisationer framställer och legitimerar resiliensinspirerat förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete. Artikeln visar att det finns en kritik mot tidigare organisering av förebyggande arbete som anklagas för stuprörstänkande, kortsiktighet och bristande förankring i lokalsamhället. Intervjuerna och fältobservationerna synliggör att man i stället efterfrågar helhetstänkande, anpassning till det lokala, samverkan, experimentering och transformativt och relationellt lärande. Det nya arbetssättet med informellt och nätverksbaserat samarbete liksom ett närmande till och inkludering av lokalbefolkningen ses av de medverkande som en demokratisering av brottspreventionen.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 28 maj 2018)

Förslag på källangivelse: Lozic, Vanja (2018) ”Att lära av det lokala och experimentera. Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete”, i Platskamp, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 9, s. 129–157. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.9.5


Nyckelord


resiliens; brottsprevention; samverkan; lärande; lokalsamhälle; utsatta områden

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in