Arkiv001-MF

Medverkande författare

risto alapuro är professor emeritus i sociologi. Han var professor vid Jyväskylä universitet 1986–1991, och vid Helsingfors universitet 1991–2010. Alapuros forskning handlar om det civila samhället, sociala rörelser, frivilligorganisationer och politiska konflikter. Hans mest inflytelserika verk är State and Revolution in Finland(1988) om finska inbördeskriget. Bland utgivningen om Estland och postsovjetiska samhällen kan nämnas Beyond Post-Soviet Transition. Micro Perspectives on Challenge and Survival in Russia and Estonia (redaktör tillsammans med Ilkka Liikanen och Markku Lonkila, 2004), Understanding Russianness (redaktör tillsammans med Arto Mustajoki och Pekka Pesonen, 2011) och Political Theory and Community Building in Post-Soviet Russia (redaktör tillsammans med Oleg Kharkhordin, 2011).

per dannefjord är lektor i sociologi vid institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet. Till hans forskningsintressen hör frågor om organisationer och social mobilisering. Han är författare till doktorsavhandlingen Organisationspraktiker och målförändring. Exemplet svensk socialdemokrati (2009) och ”Metod och problem – en inledning till sociologisk analys”, i antologin Samhällsvetenskapens hantverk (2005, i urval av Gunnar Olofsson).

magnus eriksson är utredare vid Linnéuniversitetet. Han har sedan början av 2000-talet genomfört en rad undersökningar, byggt upp viktiga databaser och skrivit flera rapporter om Växjöstudenterna och deras utbildningar. Han är författare till licentiatavhandlingen Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet. Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad (2009) och medverkar i antologin Studenterna och deras utbildningar vid ett nytt universitet (2013).

jessica hansen är lektor i sociologi vid institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet. I ett pågående forskningsprojekt utvecklar Hansen tematiken om lokala mobiliserings- och organiseringsprocesser från hennes avhandling ”Så fixade vi Allhallen”. Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle (2011) genom att processerna studeras i en urban miljö, i ett socialt utsatt bostadsområde med en heterogent sammansatt befolkning. Vilka är mobiliseringens och organiseringens förutsättningar? Vilka är politikens möjligheter?

ellinor platzer är licentiat i rättssociologi från Lunds universitet och doktor i sociologi från Växjö universitet där hon disputerade 2007 på avhandlingen Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen. Hon arbetar numera vid Linnéuniversitetet. I sin forskning är hon intresserad av frågor om migration, genus, jämlikhet och välfärd. Bland senare publikationer kan nämnas ”Care Work and Migration Politics in Sweden”, i Lise Widding Isaksen (red.), Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies (2010).

bo rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är huvudansvarig för forskningsprogrammet Quality of Government Institute (QoG). Några av de områden som hans forskning berör är de politiska institutionernas kvalitet, välfärdspolitik, social tillit, korruption, fattigdomsbekämpning, arbetsmarknadspolitik och intresseorganisationer. Bland hans många publikationer kan särskilt nämnas The Quality of Government. Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective (2011) och de tre inflytelserika arbetena om den moderna staten: Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik (2 uppl. 2010), Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik (1992) och Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (3 uppl. 2010).

Annons

Annons

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in