Från välfärdsstat till partnerskap. Om förskjutning av makt och ansvar i ”särskilt utsatta” stadsdelar

Johannes Lunneblad, Ove Sernhede

Sammanfattning


Under de senaste decennierna har samhällets stödinsatser i de bostadsområden som idag går under beteckningen ”särskilt utsatta” ändrat karaktär. Staten har allt mer dragit sig tillbaka, polisiära prioriteringar har hamnat i förgrunden och kommunerna har i jakt på resurser riktat in sig på att skapa olika former av partnerskap och samverkansprojekt med bostadsföretag i de berörda områdena. Johannes Lunneblad och Ove Sernhede riktar i sin artikel blicken mot ett sådant projekt i Göteborg för att undersöka vad den nya inriktningen innebär. I Göteborg har det kommunala bostadsbolaget fått i uppdrag att ta huvudansvaret för att utveckla en långsiktig strategi för att eliminera alla ”särskilt utsatta” stadsdelar i staden från polisens lista. Modellen för insatserna är ett partnerskap mellan fastighetsägare, kommun och föreningsliv. Men när makten över olika lokala verksamheter på detta sätt flyttas från politikens domän blir frågor om maktfördelning och ansvarsutkrävande brännande. Artikeln belyser de konflikter och motsättningar som uppstår mellan olika intressen inom ramen för ett partnerskapsprojekt och frågar sig vad som händer när frågor om fattigdom och segregation omvandlas från att vara politiska frågor till att bli en angelägenhet för en företagskoncerns stadsutvecklingsambitioner.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 20 december 2022)

Förslag på källangivelse: Lunneblad, Johannes & Ove Sernhede (2022) ”Från välfärdsstat till partnerskap. Om förskjutning av makt och ansvar i ’särskilt utsatta’ stadsdelar”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 14, s. 33–52. https://doi.org/10.13068/2000-6217.14.2


Nyckelord


utsatta stadsdelar; partnerskap; förskjutning av ansvar; bostadsbolag; skola; socialtjänst

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in