Evidensbaserad praktik för lärande och utveckling i välfärdsorganisationer

Karin Alexanderson

Sammanfattning


I sin artikel beskriver Karin Alexanderson hur en evidensbaserad praktik (EBP) skulle kunna tolkas och förstås i socialt arbete utifrån arbetets karaktär, teorier om hur man lär sig och utvecklas i sitt arbete och utifrån tidigare kunskap om implementering av EBP i välfärdsorganisationer. Några centrala frågor lyfts fram som nödvändiga att beakta vid utvecklandet av EBP i socialt arbete: hur tillgängliggörs forskningsresultat i det dagliga arbetet med individer, vilken roll har professionen vid tolkning och tillämpning, hur följs arbetet upp på individ- och gruppnivå och hur används sådant resultat och hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut för detta? En tänkbar modell för detta föreslås. EBP ses som en process där olika typer av kunskap bejakas. Frågan kanske inte är om det är en evidensbaserad praktik som eftersträvas eller inte utan snarare om organisationen är förmögen att erbjuda och utveckla en verksamhet som stödjer kompetenta socialarbetare att använda bästa tillgängliga kunskap på ett moget och förnuftigt sätt i dialog med de människor som behöver hjälp.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 7 oktober 2016)

Förslag på källangivelse: Alexanderson, Karin (2016) ”Evidensbaserad praktik för lärande och utveckling i välfärdsorganisationer”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 6, s. 39–57. DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.6.2


Nyckelord


evidensbaserad praktik; evidens; socialt arbete; välfärdsorganisationer; evidensbaserad policy; implementering

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in