Ekonomin som inrättad process

Karl Polanyi

Sammanfattning


”The economy as instituted process” från 1957 torde vara den näst mest kända texten av Karl Polanyi (1886–1964) efter hans huvudarbete Den stora omdaningen från 1944. Här reder han ut skillnaden mellan ekonomibegreppets två innebörder av ekonomi som människors faktiska, substantiella utbyte med naturen och varandra och ekonomi som ett formaliserat tankesystem för rationell optimering. Polanyi argumenterar för att samhällsvetenskapen måste frigöra sig från det ensidiga marknadsperspektiv som följer av den formella innebörden och utgår i stället själv från den förra, substantivistiska, grundbetydelsen när han utvecklar sina begrepp om hur ekonomin egentligen fungerat i olika samhällen genom historien. Ekonomin framstår för Polanyi som en inrättad, eller institutionaliserad, process, mer eller mindre inbäddad i en samhällelig väv av andra institutioner, ekonomiska såväl som icke-ekonomiska. Texten skrevs som ett teoretiskt sammanfattande kapitel till boken Trade and Market in the Early Empires som Polanyi sammanställde tillsammans med Conrad M. Arensberg och Harry W. Pearson. Huvudartikeln introduceras här på svenska dels genom de tre redaktörernas egen prolog till den, dels genom en ny inledning av sociologerna Gunnar Olofsson och Anders Hylmö.

Publiceringshistorik: Översättning av kapitlen ”The economy as instituted process” och ”The place of economies in societies” från Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg & Harry W. Pearson (red.), Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, Free Press 1957, och försedd med en nyskriven svensk inledning.

(Publicerad 8 juni 2017)

Förslag på källangivelser:
Olofsson, Gunnar & Anders Hylmö (2017) ”Inledning till Karl Polanyis ’Ekonomin som inrättad process’” (s. 9–12),
Polanyi, Karl, Conrad M. Arensberg & Harry W. Pearson (2017 [1957]) ”Ekonomins plats i samhället” (s. 13–16),
Polanyi, Karl (2017 [1957]) ”Ekonomin som inrättad process”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 8, s. 17–46. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.8.1


Nyckelord


ekonomibegreppet; substantivism; formalism; institution; inbäddning; ömsesidighet; omfördelning; utbyte; handel; pengar; marknad

Fulltext: PDFArkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in