Inriktning och riktlinjer

     » Inriktning och fokus
     » Tidskriftens historia
     » Granskningsprocess
     » Publiceringsfrekvens och -format
     » Riktlinjer för fri tillgänglighet (open access)
     » Kommersiell användning och annonsering

Inriktning och fokus

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en fritt tillgänglig sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift för samhällsvetenskap och historia.

Tidskriften vill bereda plats för kritiska analyser av det moderna samhället och dess framväxt, med särskilt fokus på välfärdsstaten, socialpolitiken, arbetslivet och nya såväl som gamla sociala rörelser.

Tidskriften publicerar både originalbidrag i form av vetenskapliga artiklar, essäer, debattartiklar och längre bokrecensioner inom ämnesområdet, och åter- eller parallellpublicerar sådana artiklar, utdrag ur böcker, källdokument och andra texter som redaktionen bedömer som intressanta att sprida inom ämnesområdet. Det senare betyder att tidskriften Arkiv även publicerar översättningar med ambitionen att för ämnesområdet viktiga texter ska kunna nå en större publik och lättare kunna användas i undervisning, och i förlängningen att bidra till utvecklingen av svenskan som vetenskapligt språk. Artiklarnas metadata och sammanfattningar är också tillgängliga på engelska.

Genom att använda modellen med fri tillgänglighet (open access) för artiklar över nätet och genom att publicera nummer i så många kanaler och format som möjligt vill tidskriften, förutom att nå ut till forskare, lärare och studenter, och underlätta deras användning av tidskriftens material, även nå ut utanför akademin till myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet och vara en del av kultur- och samhällsdebatten.

Tidskriftens historia

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en fortsättning, med ny numrering och delvis nytt namn, på tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, som mellan 1972 och 2009 gav ut 99 nummer.

På Arkiv förlags hemsida kan man både söka efter den gamla tidskriftens artiklar (i sökfältet) och köpa dess nummer. Enda undantaget är det sista numret, 98–99, ett jättenummer på 270 sidor som samtidigt gavs ut som bok av Växjö University Press under namnet Mellan hantverk och profession. Samhällsvetenskap på klassisk grund. En vänbok till Gunnar Olofsson. Numret gick bara ut till prenumeranterna, men boken ska fortfarande gå att beställa från Linnéuniversitetet (ISBN 9789176366752).

Tidskriften Arkiv återupptog verksamheten i sin nuvarande skepnad 2013 och ges ut av Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning genom Arkiv förlag & tidskrift. Tidskriften ges ut med stöd av Vetenskapsrådet.

Granskningsprocess

Samtliga artiklar i tidskriften Arkiv genomgår en granskningsprocess före publicering.

Alla vetenskapliga originalartiklar som redaktionen bedömer passar tidskriftens inriktning genomgår en sakkunniggranskning (peer review) där två anonyma externa sakkunniga granskar artikeln.

Övriga texter (som recensioner och översättningar) granskas av medlemmar av redaktionen och redaktionsrådet.

Publiceringsfrekvens och -format

Artiklar publiceras löpande, allteftersom de blir godkända för publicering, i nummer som därmed växer fram över året. Vid sidan av de vanliga numren publicerar tidskriften specialnummer på olika teman. Dessa nummer publiceras i sin helhet vid ett tillfälle och kan därmed komma ut mitt i ett vanligt nummers pågående publicering. För närvarande utkommer tidskriften med 1–2 nummer per år.

Alla artiklar publiceras fritt tillgängliga på den här hemsidan som pdf:er och som html (ibland med viss fördröjning). När ett nummer avslutas släpps det även som tryckt bok och som e-bok (i epub-format) på Arkiv förlag för dem som hellre vill läsa mellan pärmar eller anpassat för läsplattor. Nummerutgåvorna i form av böcker och e-böcker distribueras genom de vanliga bokhandelskanalerna och är prissatta för att täcka sina produktions- och distributionskostnader. De tryckta numren kan med fördel beställas direkt från förlagets webbutik till förmånliga priser.

Intresserade privatpersoner och organisationer uppmanas att anmäla sig till tidskriften Arkivs nyhetsbrev. Varje gång en ny artikel eller ett nytt nummer publiceras på nätet går ett meddelande ut. Nyhetsbrevet används även för att informera om andra nyheter från tidskriften och från Arkiv förlag. De anmälda e-postadresserna kommer endast att användas av tidskriften Arkiv och Arkiv förlag, och kommer inte tillgängliggöras för andra personer eller ändamål. Det är lätt att avanmäla sig.

Riktlinjer för fri tillgänglighet (open access)

Artiklar i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys publiceras med omedelbar fri tillgänglighet på denna webbplats.

Tidskriften använder sig av en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Upphovsrätten delas mellan författarna och tidskriften Arkiv genom Arkiv förlag & tidskrift.

Den här upphovsrättslicensen innebär att det står tredje person fritt att ladda ner, kopiera, skriva ut, distribuera och sprida publicerade artiklar på följande villkor: källan måste anges (författare, titel, tidskriftens namn, nummer och årtal), verket får inte användas för kommersiella ändamål, verket får inte förändras eller bearbetas, och denna licens och dess bestämmelser måste följa med och förmedlas vidare.

Läs mer om vad upphovsrättslicensen betyder för läsare.

Läs mer om vad upphovsrättslicensen betyder för författare.

Kommersiell användning och annonsering

I enlighet med tidskriften Arkivs upphovsrättslicens från Creative Commons (ovan) krävs tillstånd från både författare och tidskriften för att använda material från tidskriften i kommersiella sammanhang. Kontakta oss gärna vid osäkerhet om vad som menas med "kommersiellt sammanhang". Beroende av vad tillståndet gäller kan en ersättning för rättigheterna komma att tas ut.

Tidskriften tar gärna in annonser för närliggande verksamheter som bedöms ha ett värde för läsarna. Om möjligt kan annonsutrymme betalas med en utbytesannons, i övrigt kostar en annons (1 sida) för närvarande 1 250 kr (varav 250 kr moms).

Förfrågningar om tillstånd för kommersiell användning eller annonsering riktas till red@tidskriftenarkiv.se eller 046-13 39 20.Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in